hero-landing

WhāiaSmall Steps

Kia tau te wairua kōhukihuki

Kia tau te wairua kōhukihuki

E rongo ana koe i te wairua kōhukihuki? Rapua ngā take, ā, whāia ngā ara māmā kia tau anō tō mauri, kia whakatā hoki koe.

Kia tau te hinengaro māharahara

Kia tau te hinengaro māharahara

He wā tōna, ka rongo tātou katoa i te māharahara. Tūhuratia ngā ara hei whakatau i ēnei kare ā-roto.

Hīkina te wairua

Hīkina te wairua

Mēnā kei te pāpōuri koe, kei te rongo rānei koe i te mate pōuri, whāia ngā ara poto, ngā ara māmā ki te oranga.

Steps divider image
Curve

Tō Kete Āwhina

Kua whakawhanakehia ēnei tūmahi hei whakamāmā i te māharahara, i te wairua kōhukihuki me te ngākau pōuri. Ka tutuki ia tūmahi i ngā meneti ruarua noa iho.

He roa te ara ki te hauora me te oranga nui – whakamātauria ngā tūmahi nei e mōhio ai koe ki ngā tūmahi tōtika māu ake.

Te Whakatau i te Wairua

Te Whakatau i te Wairua

Mā tēnei tūmahi ka kite koe i te pānga o ō mahi ki ō kare ā-roto. Kei konei hoki ētahi tūmahi hei hiki ake i ō kare ā-roto.

Te Mātai Aronui

Te Mātai Aronui

I tēnei tūmahi mātai aronui, ka arahina koe e tētahi oro māmā ki te āta rapu atu i ngā āhuatanga rerekē o ētahi whakaahua, ā, kia pērā anō tō titiro ki tō ao.

Te Āta Whakahā

Te Āta Whakahā

He tikanga whakaataata tēnei, e āta whakahā ai te tangata, ki roto, ki waho anō kia tau te mauri, kia whakatā hoki te wairua. E arahina ana tēnei tūmahi e tētahi ata tāoreore e ngongo ana, e tuku ana hoki i te hau.

Te Mōhio ki ngā Tohu

Te Mōhio ki ngā Tohu

I tēnei tūmahi, ka arahina koe ki te tautohu i ngā rongo o te tinana i te wā e pā kinohia ana tō ngākau. Mā ēnei tohu koe hei ārahi ki tētahi ara rerekē, arā, ki te mahi i tētahi o ngā tūmahi, ki te te tiaki rānei i a koe anō.

Te Whakarongo Pīkari

Te Whakarongo Pīkari

Mā tēnei pūkenga, ka āta arotahi koe ki ngā kupu a te tangata, kaua ki ētahi wāhi anake o āna kōrero. I tēnei tūmahi, ka whakangungua koe ki te whakarongo, ki te āta mōhio hoki i ngā wā e aro atu ana koe ki wāhi kē.

Te Whakahou i ngā Whakaaro

Te Whakahou i ngā Whakaaro

Mā tēnei tūmahi, hei tautohu ngā tauira hua-kore e whāia ana e ō whakaaro me ō whakapono, ā, ki te whakahoungia ērā āhuatanga, i roto i te wā, ka pai ake ai ō kare ā-roto, ka pai ai hoki ō whakatau hei hiki anō i tō hauora.

divider-tekapo
Curve

Ō Rauemi

Ko Te Ara Ora tētahi o ngā rauemi hei tautoko i a koe ki te whakaū, ki te whakatau, ki te whakapiki ake rānei i tō hauora ā-hinengaro.

Tirohia ngā rauemi kei raro iho nei, māu anō e whiriwhiri ko ēhea ngā mea pai ki a koe.

Tirohia ngā rauemi katoa.

Curve

Mō Te Ara Ora

Mō mātou

He rauemi ā-hiko a Te Ara Ora, he mea whakawhanake nā Te Hiringa Hauora e mahi ngātahi ana ki a Clearhead. Ko te pae tukutuku o Te Ara Ora tētahi tauranga e taea ai e ngā tāngata o Aotearoa (o rāwāhi anō!) te whai i tētahi ara ki tō rātou hauora. Mēnā e hiahia ana koe ki te whakapai i tō hauora, ki te whakamāmā i ō kawenga, ki te kimi āwhina rānei mōu ake, mā ō hoa, mā tō whānau rānei, kei konei mātou, kei tō taha, hei āwhina i a koe – he waka eke noa.

Footer background
Footer guy

Pūkenga matihiko

Powered by Clearhead